Date create

Share

Coöperatie Spoor030 U.A.

Sinds oktober 2020 werkt OHCB Schoonmaakdiensten samen met Spoor030, een organisatie die gespecialiseerde jeugdhulp biedt in het oostelijke deel van Utrecht. Deze vruchtbare samenwerking ontstond natuurlijk uit de nauwe banden met Stichting Timon, waarvoor OHCB al meer dan 12 jaar met toewijding de schoonmaak verzorgt. De keuze voor OHCB als schoonmaakpartner voor Spoor030 was dan ook een logisch gevolg van het bewezen vakmanschap en de prettige samenwerking.

Een logische stap: uitbreiding naar drie vestigingen
Gianluca Hop van OHCB, met zijn betrokkenheid en kennis, ontwikkelde in samenwerking met Spoor030 een doeltreffend schoonmaakplan. Dit plan werd niet alleen met succes tot uitvoering gebracht, maar vormde ook de basis voor verdere groei. Spoor030 is inmiddels uitgebreid naar drie vestigingen in Utrecht, waar OHCB met dezelfde toewijding de schoonmaak verzorgt.

Specialistische Jeugdhulp in de wijk
Spoor030 biedt specialistische jeugdhulp in verschillende wijken van Utrecht, met buurtgerichte teams die nauw samenwerken met de zorg in de buurt. Het dagelijks leven van kinderen en gezinnen staat centraal, en Spoor030 werkt niet alleen in, maar vooral ook samen met de wijk. De organisatie streeft naar ondersteuning thuis of dichtbij, de vertrouwde omgeving, waarbij de eigen veerkracht van elk individu voorop staat.

Spoor030 benadrukt het belang van deze benadering: “Jouw leven staat centraal bij Spoor030. We streven naar ondersteuning die aansluit bij jouw dagelijkse leven en wat voor jou belangrijk is.”

Centraal: louw eigen veerkracht
Spoor030 legt de nadruk op de eigen veerkracht van elk individu, waarbij de wensen van cliënten belangrijker zijn dan rigide regels. De organisatie gaat uit van mogelijkheden en kijkt naar wat cliënten en hun netwerk wél kunnen. Creatieve oplossingen en buiten de gebaande paden denken zijn eerder regel dan uitzondering.

De samenwerking tussen OHCB en Spoor030 is niet alleen gericht op een schone omgeving, maar draagt ook bij aan de missie van Spoor030 om betekenisvolle jeugdhulp te bieden in samenwerking met de gemeenschap. OHCB blijft zich inzetten om Spoor030 te ondersteunen in het realiseren van hun doelen en het creëren van een veilige, schone omgeving waarin ieder individu kan gedijen. Deze gezamenlijke inspanningen vormen de kern van een succesvolle en duurzame samenwerking tussen OHCB Schoonmaakdiensten en Spoor030.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden binnen uw bedrijf?